Apollónové s černými olivami | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
  • Doufejme v to nejlepší
  • Než vystydne káva
  • Laila
  • Skleněný pokoj
  • Zůstaň se mnou

Apollónové s černými olivami

Apollónové s černými olivami
Cena:
99 Kč
Autor:
Dostupnost:
skladem
ISBN:
978-80-87162-69-9
Datum vydání:
15. 04. 2010
Počet stran / vazba:
66/brožovaná
  • Popis
  • Recenze
  • Dotaz ke knize

Popis: Apollónové s černými olivami

Apollónové s černými olivami… Poezie milostná v nejlepším smyslu tohoto slova. Není pouhým opěvováním milovaného objektu, při němž by se osobitý básnický jazyk, kterým je Pavel Petr dostatečně znám, mohl pořádně vydovádět. Je úporným i úsporným vyslovením samotného uskutečňování citů, samotného vztahování se a bytí ve vztahu — jsme tedy strženi přímo „milostným existováním“. Petr Hruška

Vydání této knihy finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Recenze: Apollónové s černými olivami

Snadno je podlehnout Apollónům

Tvar 19/2010, 18. listopadu 2010, autor: Adam Boržič

V české poezii postrádáme hojnější zastoupení milostné lyriky homoerotické ražby. Z toho lepšího se nabízejí letmé záblesky u Julia Zeyera, Otokara Březiny a Richarda Weinera nebo z novější tvorby syrové básně Václava Jamka a katolická lyrika Jiřího Kuběny (s kterým je Petr Pavel literárně i nábožensky spřízněný). V pořadí třináctá sbírka Petra Pavla je svého druhu milostným deníkem mapujícím jeho vztah s mladším mužem. Už název Apollónové s černými olivami vyjevuje, že jsou ve hře antické homoerotické ozvěny, mramor s příměsí černých oliv, jižanské ovzduší. Přemýšlel jsem o názvu, který mě nejdřív zaujal, pak se mi zdál poněkud křečovitý, abych mu nakonec přišel znovu na chuť. Jakkoli působí název sbírky estetizujícím dojmem, je v něm naznačen kontrast mezi světlem a tmou, světelnou nádherou zdvojeného řeckého božstva a tmou černých oliv, jejichž nahořklá chuť v sobě ukrývá trpkost každé milostné vášně, i homoerotické (té snad ještě patrněji). A tak je pro následné básně výstižný.

Skutečně, jako by v celé sbírce složené z bezejmenných básní do sebe neustále narážela vznešenost, aristokratické básnické gesto, antikizující krása a konkrétnost, která chutná po olivách, po konktrétním lidském těle. „Vzal jsem si volno – volný den od vznešenosti,“ vyznává se básník v jedné z úvodních básní, ale celková dikce a kadence verš elegantně plyne, klouže a zvedá se do vznosných oblouků. Tak čteme na jednom z nejlepších míst celé sbírky „Nakloněné ke mně roviny / milenců, co mají jména evangelistů / očnicové oblouky stěží uvěritelné / jak krásné. / Projdeš dřevěným můstkem za mnou / blíž k pravé straně, kde víc se čeří dole hladina vysychající řeky.“ A jinde se básník ptá: „Jakou mám úlohu – dopsat řádek? / Abys mě ochránil svým mládím, / které jak moře trávy ve větru šumí.“ Možná se mýlím, ale mám dojem, jako by se erotická vznětlivost a nejistota, snad i při vědomí pomíjivosti, která v takovémto citu vystupuje o to patrněji, dožadovala na některých místech sbírky vysvobození z téhle (tragické?) vznešenosti. V téže básni čteme prosbu: „Po celou noc tě hledám, abych vyslovil – ukradni obětní kameny, / ukradni ornament.“ Ale ornamenty z téhle poezie ne a ne zmizet. Jsou stavebními kameny, snad obětními, celé sbírky.

Přes ten příval oblých a krouživě okřídlených veršů by čtenář mohl zapomenout, že se včítá do záznamu milostné hry, milostné touhy, milostného zápasu. Petr Pavel tohle čtenáři neusnadní a asi ani nechce. Jeho přirozenost mu velí estetizovat až do krajnosti, ale to, co mě při prvních čteních sbírky rušilo, ba roztrpčovalo, tohle aristokratické vlnění veršů, se při dalších čteních odhalilo jako výraz plachosti, jako rozněžněná přítomnost, která touží v jediném okamžiku vlastní touhu skrýt a zároveň vystavit na odiv. A tak zdánlivá slabina je největší silou básní. Jejich estetismus není samoúčelný, naopak, je niterným projevem této poezie. Mužská krása i konkrétní cit se v těchto básních přelévají do archetypálního prožitku řeckých bohů – Apollónů s olivami. Náboženský erotismus Petra Pavla, který se v jeho dřívější lyrice odíval především do katolické symboliky, je mi sympatický. Katolické motivy jsou ve sbírceApollónové s černými olivami také přítomny („Jsme proti království ďábla / Církev se uhnízdila.“), ale nepřevládají a organicky se s antikou proplétají. Náboženský symbolismus u Petra Pavla nemá pouze dekorativní charakter. Skutečnost, že se v jeho erotických vyznáních objevují mytické a religiózní motivy, to, že tyto motivy vystupují ze souhry milujících se těl a duší, je známkou hlubinně prožívaného erótu. V téže souvislosti lze vzpomenout například na súfijské mystické básníky (nezřídka opěvující lásku k muži) nebo na středověké trubadúry. Tato vnímavost pak Petrovi Pavlovi umožňuje, aby do svého erotického náručí zahrnul i smyslovou skutečnost, aby ji erotizoval. „Ale ve vzduchu jsi výjimečný./../Po krátkých doušcích. S vůní dřeva./ Rozmačkané citrónky.“

Tam, kde se básník pokouší zachytit konkrétnost milostné situace bez ozdob, holou a věcnou, tam se zdá, že mu z povahy věcí konkrétno uniká a stává se čímsi jen a jen zaznamenaným: „Společné sledování krátkého filmu. / Dřevěné sedačky kontra měkká křesla – křesílka.“ Naštěstí se velmi brzy neudrží a verše se opět začínají zaplňovat arabskými princi, okřídlenými hochy, řeckými bohy a křesťanskými motivy. A přece tu nacházíme i konkrétnost vášně zachycenou ve vteřinách, něžně a současně směle. „Jsem upřímný věřící, když mě / koušeš.“ To je nádherné! Právě tak na protější straně knihy obraz „Lilie na boxerkách“. Oba úchvatné fragmenty představují propojení spirituální a erotické zkušenosti bez příkras, jak jsem o tom psal v předchozím odstavci. V posledních několika básních jako by se konkrétnost a její ornamentální reflexe slily v jediný pohyb. Ukázková je poslední báseň sbírky, kterou odcituji celou: „Těžiště mramoru. / Kde my dva spíme. / Mezi stromy se kmitne. / Úsměv Faunův./ Pulsující ocásek./ Mléčné ořechy./ Páteř jako pružina. / Skály a kameny. / Členitost místa./ Košile rozepnutá.“

Sbírka mluví jazykem smyslově bohatým a vzrušivě elegantním. Jen na několika málo místech trochu zaskřípe, občas se objeví zbytečně komplikovaná syntax, někdy slova, která ne a ne do obloukovitého celku sednout („střapečky“). Tam, kde básník dovolí svému jazyku kroužit, je nejsilnější. Co se týče „látky“ básní, pořád si kladu otázku, kam nás to Petr Pavel pozval, kam nás to vlastně vpustil? Jako by to, co odhalil, mluvilo natolik tajným jazykem (milenců), že naše porozumění může být toliko tušením. A tak nezbývá, než se pohybovat územím této archetypálně prožité mužské lásky jako milenec, pátrat v zámlkách, hledat v skrytém, orientovat se spíše po čichu a po hmatu, nechat se okouzlovat, klesat a vstoupat, řídit se dechem. Je to poezie.

Modelové světy faunů

Host 7/2010, autor: Petr Odehnal

Kniha nazvaná Apollónové s černými olivami (Kniha Zlín, Zlín 2010) je již patnáctým knižním titulem Pavla Petra (nar. 1969), počítáme-li i loňský hostovský objemný bilanční soubor Aréna Pegas. Díky Petrově poezii přežívá typografická podoba někdejší edice poezie z Petrova, v této úpravě jde už o čtvrtou básníkovu skladbu. Chovám velký respekt k úsilí a zaujetí Pavla Petra, s jakým poezii píše. K cestě, během níž se oprostil od artistních, přepjatých i jazykově křečovitých gest. Jeho dnešní básnická řeč působí civilněji, usazeněji, moudřeji, její stopa je vážnější. Texty segmentované do vět/veršů znějí svým způsobem přirozeně - a o to účinněji. Aniž by přitom Petrův verš ztratil na své koncentrovanosti, tajemnosti, na spolubytí uzavřenosti a otevřenosti. Na druhou stranu ale musím dodat, že nejnovější sbírka svým obsahem neoslní. Petr nabízí v posledních skladbách milostnou poezii v kulisách antických, které v zásadě vystřídaly krajinu křesťanskou a jihomoravskou s koníky, šohaji a jejich lýtky. „Měsíc v úplňku v Antiochii. / Právě tak jako na moravských poutních místech.“ Olivy, obětní kameny, lyra, pláž, Olympie, vavřín,„egejský kouř“, amfory. Potřebuje Petr opravdu takové kulisy a rekvizitář? Milostná poezie, dva muži, jeden již postarší, zkušený, druhý vstupující do světa („Jižní typ“, „Příští rok maturitu“, „Nechceš-li řešení do budoucna“): „Jupiter vedle Ganymeda“. Nahlíženo z této perspektivy, čteme zajímavé úvahy nad takto nastavenou láskou. „Nechtěl bych tě - kdybychom měli spolu více možností se potkat.“ Úvahy svou podstatou, otevřeností a zkušeností bezesporu obohacující rejstřík české poezie. Úvahy skeptické, bolestné, často rozpolcené. Plynutí, rytmus, „nezastavitelné míjení“, střídání. Realita, zdání, přítomnost, sen. „Za minutu šestnáctkrát dýcháš. / Jako mně nepatříš a patříš. / Na začátku pašijového týdne.“ Láska, jiný muž. V celku a kontextu předchozích Petrových knih však čtenář vnímá jistou monotónnost. Může za to znovu se opakující „základní“ téma podávané v zaprášených a prázdných antických kulisách? Absence metafor a obrazů, které by čtenáře zasáhly? Je to tou poměrně vysokou frekvencí publikace? Nebo Pavla Petra klamně zajišťuje přívětivé a v podstatě už také monotónní přijímání jeho knih většinou kritické obce? Pozitivní diskriminace? Ostře provokativním šlehnutím přes hřbet té většiny se ozval na sklonku loňského roku Michal Jareš (Tvar 21/2009). Pavel Petr je básníkem zarputilým, hledačem. Myslím, že by se měl na chvíli zastavit, třeba se i vrátit a pak - zase dál. Třeba i stejným krokem, ale jinou cestou, jinou krajinou.

Dotaz k produktu Apollónové s černými olivami

Pole označená * jsou povinná.

Jméno:
Telefon:
E-mail:povinné *
Číslo "10" slovy:povinné *
Váš dotaz:povinné *
 
  Informace o ochraně osobních údajů
 

Dále doporučujeme

Nic na sobě nemít

Nic na sobě nemít

Šestá rozsáhlá skladba básníka Pavla Petra – lyrického solitéra, který se vyznačuje výrazným až antickým rétorickým gestem, monumentální obrazností a panoramatickým kulturním…

Ve spánku sluncem jsi voněl

Ve spánku sluncem jsi voněl

Kniha básníka Pavla Petra – Ve spánku sluncem jsi voněl – je v pořadí třetí autorovou elegií – rozsáhlou skladbou navazující na knihy S tebou tmavé louky roztroušených ostrovů…

Z Javoriny

Z Javoriny

Po jedenácti knihách poezie nyní vydává moravský básník Pavel Petr své lyrické záznamy pod souhrnným názvem Z Javoriny. Deník je často pro autora základem pro samotnou báseň, v…

Poemy, Pozdní sběr

Poemy, Pozdní sběr

Souborné básnické dílo Vladimíra Mikeše nyní vychází v nakladatelství Kniha Zlín v autorově uspořádání.

Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies. Zobrazit detaily