Obchodní podmínky | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
 • Ediční plán jaro 2018
 • Poustevník
 • Sobí hora
 • Sen letící želvy
 • Kryptoportál
 • Moskva

Obchodní podmínky

1. Prodávající

FAKTURAČNÍ ADRESA

Nakladatelství KNIHA ZLIN, s. r. o.
Na Drahách 369
760 01 Zlín
Česká republika

IČ: 29353157

KONTAKTNÍ ADRESA

Ing. Marek Turňa
Kniha Zlín
Mostní 5552
760 01 Zlín

Tel.: +420 723 314 283
e-mail: info@knihazlin.cz
Odpovědná osoba:
Marek Turňa

Obchodní podmínky jsou platné od 29. ledna 2016 do doby vydání nových Obchodních podmínek.

2. Objednávka

 • Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje e-mailem nebo textovou zprávou, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající.
 • Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

3. Faktura

 • Fakturu zasíláme společně se zásilkou.
 • Naše vydaná faktura slouží zároveň jako hlavní záruční list.
 • Ceny uvedené na tomto e-shopu jsou vč. DPH.

4. Storno objednávky

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky, sms) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.
 • Každá potvrzená objednávka je závazná dle našich Obchodních podmínek.
 • Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.
 • Prodávající má právo objednávku stornovat bez udání důvodu v případě, že zboží již není skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. (viz. další body). V souladu se zákonem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv nákupem IČO).
 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
 • Právo odstoupit od kupní smlouvy je za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu.
 • Kontaktujte nás (kontaktním formulářem), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, a datum nákupu.
 • Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt s originálním dokladem o koupi. Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
 • Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6. Dodací podmínky

 • Dodávky zboží (objednaného zboží) budou realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě platby převodem předem na účet do 3-10 dnů od obdržení platby.
 • Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo - adresa dodání uvedená v objednávce.
 • Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů.
 • Zboží odesíláme pouze na území České republiky.
 • Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. Objemnější balíky (zejména pro knihovny) odesíláme prostřednictvím PPL. Cena za poštovné je 95 Kč při platbě na dobírku a 65 Kč při platbě převodem nebo na fakturu.
 • Při nákupu nad 1000 Kč neúčtujeme poštovné.

7. Ochrana osobních dat

 • Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu.
 • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 • Zápisem do odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních nabídek maximálně 8x měsíčně do odvolání svého souhlasu.
 • Vyhrazujeme si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Prodej a platba za zboží

 • Nepřijímáme platby ze zahraničí.
 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi) na základě zaslané objednávky.
 • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno dobírkou nebo převodem na účet (zboží se stává majetkem kupujícího po uhrazení celé částky uvedené na vystavené zálohové faktuře).

9. Závěrečná ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou Marek Turňa a kupujícím.
 • V závislosti na změně příslušných právních norem, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách
Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies. Zobrazit detaily