KNIHA ZLIN – nakladatelství světových autorů | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
  • Letní čítanka
  • Náklaďáky Volvo
  • Bílé město

KNIHA ZLIN – nakladatelství světových autorů

Nakladatelství KNIHA ZLIN existuje od roku 2004 a v současné době vydává přibližně třicet pět titulů ročně. Pro české čtenáře pečlivě sestavujeme ediční plán, který mapuje aktuální dění na literární scéně, především světové. Cítíme se být nejen Čechy, ale také Evropany, a proto náš zájem soustřeďujeme ke knihám vycházejících z hodnot západní civilizace, jejích estetických kořenů i její pohnuté historie a které je současně podrobují kritické reflexi. Oslovují nás knihy, které zachycují rozmanité aspekty lidské existence, nahlížejí z různých perspektiv na mezilidské vztahy, zkoumají vztah člověka a společnosti a přinášejí individuální výpověď o dnešním světě. Nevydáváme jen současné romány a kratší prozaické žánry světové a české provenience, ale také knihy z oblasti literatury faktu a poezii. V současné době zaujímají v našem edičním plánu stále výraznější místo knihy o umění, především o umění současném, a roli umění v životě člověka i společnosti.

Považujeme za důležité, aby obsah knihy i myšlenky v ní vyjádřené byly v souladu s jazykovým i grafickým ztvárněním knihy. Již na počátku samotného výběru knih klademe důraz na originalitu a vytříbenost autorského stylu, a proto je pro nás klíčové, aby čtenářský zážitek zprostředkovávali špičkoví čeští překladatelé a naše knihy procházely rukama zkušených a odborně kompetentních redaktorů. Jedinečnost každé knihy a pečlivou jazykovou i redakční přípravu zdůrazňujeme originálním grafickým designem obálek. Za dobu své činnosti jsme se zařadili mezi výrazné hráče na českém knižním trhu a naše knihy si našly cestu nejen k předním recenzentům, ale také ke generačně rozmanitému okruhu čtenářů.

Loga nakladatelství (pdf)

Fakturační adresa:

Nakladatelství KNIHA ZLIN, s. r. o.
Na Drahách 369
760 01 Zlín

IČ: 29353157
DIČ: CZ29353157

Adresa kanceláře:

Kniha Zlín
Mostní 5552
760 01 Zlín

facebook Staňte se našimi fanoušky
twitter Sledujte náš účet @KnihaZlin
google+ Přidejte si nás do kruhů
issuu Čtěte ukázky z knih a další dokumenty
youtube Odebírejte naše videa

Kontakty

Nakladatel: Marek Turňa

Informace: info@knihazlin.cz

Produkce knih: Eva Hermanová, 723 314 283, eva.hermanova@knihazlin.cz

Šéfeditor, PR: Lucie Smolka Fruhwirtová, lucie.fruhwirtova@knihazlin.cz

Editor, objednávky, eshop: Pavla Gajdošíková,
773 229 910, pavla.gajdosikova@knihazlin.cz

Partneři:

Skandinávský dům, z. s., je českou neziskovou organizací, která plní roli institutu zaměřeného na prezentaci kultury zemí evropského Severu.
Anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého Internetu. Nejvýznamnější internetovou anketu pořádá server o českém Internetu Lupa.cz.
Literární online magazín knihkupectví Kosmas, zaměřený na recenze, rozhovory a literární akce.
VašeLiteratura.cz je literární magazín, který si klade za cíl přinášet svým čtenářům zajímavé články o domácí i světové literatuře. Zaměřuje se jak na beletrii pro dospělé, tak na literaturu pro nejmenší čtenáře, komiksy a odbornou literaturu.
Největší český web o severských detektivkách vznikl v roce 2012 a snaží se dodávat aktuální informace čtenářům tohoto fenoménu posledních let.
Divadlo v Dlouhé je repertoárové divadlo se stálým hereckým souborem. Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Tomu odpovídá i pestrá dramaturgie, orientující se především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené.
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení.
Severské země budou čestným hostem veletrhu Svět knihy Praha 2016. Kampaň #ReadNordic zaměřená na propagaci severské literatury ale začíná již v září 2015. Je rozdělená do osmi měsíců, přičemž každý je věnován jinému tématu či žánru.
Čtyřleté soukromé gymnázium v Praze 10 - Hostivař. Nabízí úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v oblasti humanitní a literárně-výtvarné. Během výuky tak je více prostoru pro studium českého jazyka, cizích jazyků, společenských věd, dějepisu a dějin umění.