KNIHA ZLIN – nakladatelství světových autorů | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
  • Jo Nesbø - box
  • Purity
  • Ulice Zlodějů
  • Hořící stromy
  • Jak číst současné umění

KNIHA ZLIN – nakladatelství světových autorů

Nakladatelství KNIHA ZLIN existuje od roku 2004 a v současné době vydává přibližně třicet pět titulů ročně. Pro české čtenáře pečlivě sestavujeme ediční plán, který mapuje aktuální dění na literární scéně, především světové. Cítíme se být nejen Čechy, ale také Evropany, a proto náš zájem soustřeďujeme ke knihám vycházejících z hodnot západní civilizace, jejích estetických kořenů i její pohnuté historie a které je současně podrobují kritické reflexi. Oslovují nás knihy, které zachycují rozmanité aspekty lidské existence, nahlížejí z různých perspektiv na mezilidské vztahy, zkoumají vztah člověka a společnosti a přinášejí individuální výpověď o dnešním světě. Nevydáváme jen současné romány a kratší prozaické žánry světové a české provenience, ale také knihy z oblasti literatury faktu a poezii. V současné době zaujímají v našem edičním plánu stále výraznější místo knihy o umění, především o umění současném, a roli umění v životě člověka i společnosti.

Považujeme za důležité, aby obsah knihy i myšlenky v ní vyjádřené byly v souladu s jazykovým i grafickým ztvárněním knihy. Již na počátku samotného výběru knih klademe důraz na originalitu a vytříbenost autorského stylu, a proto je pro nás klíčové, aby čtenářský zážitek zprostředkovávali špičkoví čeští překladatelé a naše knihy procházely rukama zkušených a odborně kompetentních redaktorů. Jedinečnost každé knihy a pečlivou jazykovou i redakční přípravu zdůrazňujeme originálním grafickým designem obálek. Za dobu své činnosti jsme se zařadili mezi výrazné hráče na českém knižním trhu a naše knihy si našly cestu nejen k předním recenzentům, ale také ke generačně rozmanitému okruhu čtenářů.

Nakladatelství KNIHA ZLIN je spolu s nakladatelstvími Albatros, BizBooks, B4U Publishing, Computer Press, CooBoo, CPress, Edice ČT, Edika, Egmont Publishing, Fragment, Management Press, Motto, nakladatelstvím XYZ a Plus, a prodejci elektronických knih eReading a PalmKnihy, členem skupiny Albatros Media a. s.

Loga nakladatelství (pdf)

Fakturační adresa:

Albatros Media a. s.
Na Pankráci 30/1618
140 00 Praha 4

IČ: 283 77 141
DIČ: CZ 283 77 141

Adresa kanceláře:

Kniha Zlín
Mostní 5552
760 01 Zlín

facebook Staňte se našimi fanoušky
twitter Sledujte náš účet @KnihaZlin
google+ Přidejte si nás do kruhů
issuu Čtěte ukázky z knih a další dokumenty
youtube Odebírejte naše videa

Kontakty

Programový ředitel:
Marek Turňa

Šéfredaktorka:
Lucie Smolka Fruhwirtová
lucie.fruhwirtova@albatrosmedia.cz
+420 607 073 373

Literární a technická redaktorka:
Eva Hermanová
eva.hermanova@albatrosmedia.cz
+420 607 073 207

Literární redaktorka:
Pavla Gajdošíková
pavla.gajdosikova@albatrosmedia.cz
+420 607 073 035

Grafické oddělení:
Michaela Treuerová
michaela.treuerova@albatrosmedia.cz

Radek Jahůdka
radek.jahudka@albatrosmedia.cz

 

Informace: info@knihazlin.cz