Vaše tváře zla | PETICE | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
 • Doufejme v to nejlepší
 • Než vystydne káva
 • Laila
 • Skleněný pokoj
 • Zůstaň se mnou

Vaše tváře zla | PETICE

8. 10. 2018

Petice za nepromlčitelnost sexuálních a násilných trestných činů spáchaných na dětech a mládeži a všech obětech obchodu s lidmi a za zpřísnění trestního zákona (zákona č. 40/2009 Sb.) Vase-tvare-zla_720x350px

Česká republika patří k zemím nechvalně proslulým kriminalitou – včetně té, která je páchána na dětech a mládeži, od obchodu s lidmi až po všechny formy komerčního zneužívání dětí. Města jako Praha a českoněmecké pohraničí jsou od počátku 90. let minulého století široce vyhledávanými centry pedosexuální turistiky, přičemž přitažlivosti těchto lokalit napomáhají jak liknavost úřadů, tak pohodlná slepota politiků, kulturních elit a v neposlední řadě médií. Přitom právě oběti těchto zločinů patří mezi ty nejzranitelnější vůbec a je všeobecně známo, že pokud se někdy odhodlají o svém utrpení promluvit, děje se tak často až s dlouhodobým zpožděním. To vše nahrává pachatelům, ale jako kdyby ani toto nestačilo, dostali navíc od českých zákonodárců – kromě mírných trestních sazeb (za obchodování s lidmi, definovaném v § 168 trestního zákona – zákona č. 40/2009 Sb. –, mohou pachatelé dostat v mnoha případech dolní sazbu pouhých dvou let odnětí svobody, a to i tehdy, když vede k zotročení dítěte), možnosti předčasného propuštění a častého upřednostňování podmíněného trestu pod záminkou humanistické ideologie – dárek v podobě promlčitelnosti svých činů, jejichž devastující následky si přitom oběti nesou až do konce svého života. S mimořádně zrůdnou logikou se tu před tváří práva vymazávají po uplynutí dílčí lhůty děsivé skutky, jako kdyby k nim vůbec nedošlo. Na základě § 35 trestního zákona o vyloučení z promlčení je dnes stíháno bití disidentů v socialistickém období. Obchodníkům s dětmi a jejich zákazníkům, kteří se každodenně dopouštějí toho nejbrutálnějšího násilí na dětech, včetně znásilňování, mučení a vražd, se každým dnem zvětšuje naděje, že nebudou potrestáni ani tehdy, kdy se pro jejich vinu najde dostatek důkazů. Je tedy nutné postupovat stejně, jako v případech vězněných disidentů. Možnost nespravedlivého odsouzení nevinných vylučuje procesní právo.

Pachatele chrání náš justiční systém dostatečně, zato práva obětí jsou často vyhlašována jen formálně a rétoricky. Proto vyzýváme poslance a senátory Parlamentu České republiky k změně trestního zákona, a to ve smyslu reformulace nebo rozšíření § 35 zákona č. 40/2009 Sb., tak, aby byla zajištěna nepromlčitelnost trestných činů obchodu s lidmi, znásilnění a sexuálního zneužití dítěte, výroby a šíření dětské pornografie a dalších forem závažných násilných činů spáchaných na dětech včetně vražd a týrání.

Nestačí ale pouze zajistit nepromlčitelnost těchto trestných činů, když jejich pachatelé odcházejí od soudů s nepřiměřeně nízkými tresty, jež neplní ani zásadu etické přiměřenosti, ani profylaktickou funkci. Proto také vyzýváme k podstatnému zpřísnění trestného zákona tak, aby výší trestů včetně dolních sazeb odrážel společenskou a etickou závažnost a nepřijatelnost výše uvedených zločinů, které české právo fakticky bagatelizuje, zejména v případě:

 • § 168 (obchodování s lidmi), odstavců 1a 2 (dolní sazba pouhých dvou let odnětí svobody!), 3, 4 a 5 (možnost uložit pouhých deset let za obchodování s lidmi, které vede k smrti oběti!),
 • § 169, 170, 172 a 174,
 • dále § 185 (znásilnění; dolní sazba pouhých šest měsíců podle odstavce 1, pouhé dva roky podle odstavce 2, je-li obětí znásilnění dítě, pouhých pět let podle odstavce 3, jde-li o dítě mladší 15 let, pouhých deset let podle odstavce 4, vede-li znásilnění k smrti oběti),
 • § 187 (pohlavní zneužití, dolní sazba pouhého jednoho roku, eticky neúnosné jsou dolní sazby ve všech odstavcích tohoto paragrafu),
 • § 189 (kuplířství, eticky neúnosné jsou dolní sazby ve všech odstavcích tohoto paragrafu včetně pouhých šesti měsíců v odstavci 1),
 • § 193 (zneužití dítěte k výrobě dětské pornografie, dolní sazby pouhého jednoho, dvou a tří let v odstavcích 1, 2 a 3),  § 193a a 193b
 • a § 202.

Za doslova hrůzné považujeme rovněž dolní sazby v případě týrání dítěte a únosu dítěte. Vyzýváme tedy také k úpravě § 198 (pouhý jeden rok v případě odstavce 1, dva roky v případě obzvlášť surového týrání a týrání, které vede k těžké újmě na zdraví, podle odstavce 2, pouhých pět let v případě, že oběť je utýrána k smrti, jak stanovuje odstavec 3) a § 200 (dolní sazby pouhého jednoho, dvou a tří let v odstavcích 1 až 3, tři roky v případě, že pachatel způsobí smrt oběti).

Považujeme za nepochopitelné, že zatímco svoboda a lidský život se rétoricky prezentují jako základní hodnoty demokratického zřízení, ti, kteří se proti nim proviňují, a to i v případech, kdy oběťmi jsou děti, jsou trestáni často mimořádně nízkými nebo pouze symbolickými tresty. V České republice už odešel od soudu dokonce jen s podmíněným trestem i muž, který znásilňoval desetiletého chlapce, jehož ohrožoval nožem, nebo muž, který znásilnil nemluvně. Takových případů by se dalo snést obrovské množství.

Pokud, vážení zákonodárci, máte s touto změnou problém a nenalézáte vůli ji provést, apelujeme na co nejrychlejší přijetí zákona o referendu, abychom my, občané České republiky, mohli podobně jako občané Švýcarska v roce 2008 rozhodnout o této záležitosti bez vás.

 

Martin Puskely, iniciátor petice, autor románu Vaše tváře zla
(Bydliště: Majakovského 2149/66, Mizerov, 734 01 Karviná)

 

Pro podpis petice můžete využít následující elektronický formulář. Podpisové archy jsou také k dispozici ke stažení, po jejich podpisu prosíme o zaslání poštou na adresu inciátora petice.

 

Vaše tváře zla

Vaše tváře zla

Román psaný s bezprecedentní odvahou nahlíží do míst, před nimiž česká próza až doposud zavírala oči

Zpět na výpis »

Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies. Zobrazit detaily