Michael Wilson | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
  • Sněhulák
  • Purity
  • Jo Nesbø - box
  • Ulice Zlodějů
  • Vánoční dárky z KNIHY ZLIN
  • Hořící stromy
  • Jak číst současné umění

Kniha Zlín » Autoři » Michael Wilson

Michael Wilson

Michael Wilson

Michael Wilson (1970) je nezávislý kritik, kurátor, editor a autor řady článků a esejí věnovaných současnému a modernímu umění a vizuální kultuře. Pravidelně přispívá do časopisů, jako je Artforum, Art in America, Time Out New York, Contemporary, Modern Painters, Art Monthly a mnoha dalších. Narodil se v Londýně, kde také absolvoval magisterské studium na Royal College of Art. Organizuje
výstavy ve Velké Británii i USA, včetně proslulé How to Read a Book v Locust Projects v Miami (2010).

Foto (c): archiv autora

Michael Wilson je autorem těchto knih:

Jak číst současné umění

Jak číst současné umění

Působivý a nově pojatý přehled děl současných výtvarných umělců, jehož prostřednictvím autor zkoumá proměnlivý a často zarážející svět umění jednadvacátého století.