Co se stalo | Kniha Zlín

Menu
nakladatelství světových autorů
aktuální literární trendy
  • Doufejme v to nejlepší
  • Než vystydne káva
  • Laila
  • Skleněný pokoj
  • Zůstaň se mnou

Co se stalo

Co se stalo
Cena:
369 Kč
Dostupnost:
není skladem
ISBN:
978-80-87162-87-3
Překlad:
Pavel Bakič
Datum vydání:
25. 05. 2011
Počet stran / vazba:
362/vázaná
3.54 / 1189

Koupit e-knihu(Doporučená cena: 189 Kč)Přehled všech našich e-knih

Palmknihy eReading iBookstore 

  • Popis
  • Úryvek
  • Recenze
  • Dotaz ke knize

Popis: Co se stalo

Patrick Oxtoby doufá, že se mu povede začít nový život. V přímořském městečku daleko od rodiny zklamané jeho odchodem z univerzity, daleko od snoubenky, kerá jej opustila, daleko od nemnoha přátel, mezi kterými si vždycky připadal do počtu. Pocit marnosti v něm ale hluboko zakořenil a spolu s nemotorností v mezilidských vztazích brzy vyústí v něco horšího, než je popíjení o samotě, nevinné lži a občasné záchvaty vzteku... Autorka podává vynikající portrét obyčejného mladíka, pro kterého je každodenní život přece jen o stupeň složitější než pro většinu ostatních a který tak dokáže v čtenáři současně vzbudit jemně odstíněné sympatie, soucit, nepochopení i odpor.

Úryvek: Co se stalo

Recenze: Co se stalo

Vrahem snadno a rychle

Host 9/2011, autor: Jakub Grombíř

Australská spisovatelka anglického původu Maria Joan Hylandová patří k autorkám úspěšným, je držitelkou četných literárních cen; bylo tedy jen otázkou času, kdy bude některá její kniha přeložena do češtiny. Román Co se stalo popisuje osudy Patricka Oxtobyho, celkem obyčejného mladíka z maloměstské středostavovské rodiny, který celý život potlačuje emoce, až ho vteřinové selhání přivede do vězení. Atmosféra knihy připomíná trochu Camusova Cizince a trochu Salingera. Hlavní hrdina je inteligentní, sice sociálně nepřizpůsobivý, avšak nijak zvlášť nenormální. Dokáže věci glosovat se suchým anglickým humorem: „Založit rodinu – jako založit požár.“ Až jednou v noci praští francouzákem do hlavy svého spolubydlícího Iana Welkina, který mu jde na nervy suverenitou, s níž si přivlastňuje atraktivní dívky, společnou koupelnu i Patrickovo soukromí. Nešlo o úkladnou vraždu, ale ani o nešťastnou náhodu – spíše o něco, co profesionální fotbalisté nazývají „blikanec“ a k čemu Patrickova povaha, neschopná povznést se nad každodenní drobné ústrky, celkem logicky směřovala.

Podle módních filmů či značek automobilů se dá předpokládat, že se kniha odehrává na konci šedesátých let. Tomu napovídají i detaily – vrcholy komunikační technologie jsou televizor a telefonní budka, tetovaní jsou výhradně kriminálníci. Jenže pokud spisovatel zasadí děj do konkrétního historického období, dá se očekávat, že k tomu má nějaký důvod. V knize však nic z dobové atmosféry nerezonuje. Snad jen to, že dnešní soud by asi ochotněji přihlédl k polehčujícím okolnostem (ale prý i v tomto ohledu začíná na Západě opět přituhovat). Každopádně určitá naivita, která se s oním obdobím spojuje, v knize chybí, postavy připomínají spíše naše současníky, neurotické a neschopné smysluplně komunikovat.

Podrobné zápisy nejbanálnějších rozhovorů jsou zkouškou trpělivosti. Zejména na prvních sto stranách si musí i člověk, který je na různé spisovatelské vrtochy zvyklý, položit otázku, zda si z něj někdo nedělá dobrý den. Teprve po Patrickově zatčení dostane kniha spád, hrdina je konečně donucen na událost reagovat. Autorka dokáže přesvědčivě popsat korektní nelítostnost justiční mašinerie. Místy to ale působí, jako by navzdory nedostatku komfortu Patrickovi vězení vlastně vyhovovalo: „Chvílemi jsem tu šťastnější, než jsem byl venku. Nikdo mě nenutí se překonávat a život se smrskl do rozměrů, které mi víc vyhovují.“

Závěr knihy by se dal vykládat také jako vypravěčovo přijetí vlastní homosexuality – v době, kdy se příběh odehrává, ještě nebyl výraz „coming out“ v módě a Patrickova neobratnost v jednání s muži i ženami by se dala chápat jako projev neujasněné orientace. Ve vězení není sex s muži tabu; spíše než o fyzickou potřebu ovšem jde o hledání člověka, který bude Patrcika konečně brát takového, jaký je – ale ani tuto pasáž není autorka schopna přesvědčivě dovést do konce.

Uznání zaslouží, že se Hylandová pouští do popisů prostředí, kterému se spisovatelky (většinou i spisoavtelé) vzhledem k nedostatku osobních zkušeností spíše vyhýbají – autoservis a věznice. Kniha je kultivovaná, straní se vulgárního naturalismu, k němuž téma svádí. Krátké strohé věty připomínají styl Raymonda Carvera. Chybí bohužel nějaký přesah – zásadní zápletky se točí kolem omylem vylitého čaje nebo kufříku s nářadím zapomenutého na hospodském WC.

Psychologický román je to jen stěží. Vypraveč je redukován na jediný podstatný rys, a tím je nadlisky vyvinutý sklon k sebelítosti. Sympatická je jeho snaha o nezávislost, když opustí vysokou školu, která ho nebaví, a živí se jako automechanik. Ale v jeho životě převládá negace (sám se ztotožňuje s citátem z Kupce benátského: „Jsemť chorobný v tom stádě skop.“), a nakonec není divu, že po svém uvěznění vlastně nikomu moc nechybí.

Nedořečený je také motiv britského třídního systému, který se odráží v Patrickově instinktivní nechuti vůči povýšenému Welkinovi, synovi z lepší rodiny. Stejná kastovní přehrada ho ovšem dělí také od profesionálních kriminálníků a neschopnost najít si místo v hierarchii se jeví jako hlavní příčina Patrickova osudu. Zůstalo však jen u konstatování známých faktů, aniž by k nim autorka přidala vlastní interpretaci.

Aby byla Hylandová opravdu dobrá spisovatelka, k tomu ji chybí chuť vypravovat. I slibně načatý motiv raději nechá vyznít do ztacena. Například role, jakou hrají rodiče oběti: na jednom místě se vyslovuje dohad, že využili svého vlivu k dosažení neadekvátně vysokého trestu, aby Patricka vzápětí návštivili ve vězení a ujistili ho, že se na něj nezlobí. Smysl scény v kompozici díla se dá pouze odhadovat – snad jen že přidala dost stránek k potřebnému penzu...

Možná má pravdu John Wain, že spisovatel nemůže přesvědčivě popsat problém, který ho osobně nevzrušuje. Kniha působí jako etuda dokazující autorčinu schopnost napsat knihu na jakékoli zadání. Studie osamělosti je podána přesvědčivě, stejně jako realistický obraz života za mřížemi. Ale všechno jsme již někde četli, chybí vlastní pohled. V současné literatuře jako by už nikdo nečekal na něco skutečně nového. Stačí udržovat provoz profesionálně zručným zpracováním osvědčených témat (a lidské sklony ke zločinu takovým tématem nesporně jsou). Vznikají tak chladné a vzájemně zaměnitelné knihy, z nichž utkví v paměti spíše nepodstatné detaily.

Život, z něhož nelze vykročit

Respekt, 21. srpna 2011, autorka: Magdalena Kučerová

Kniha Co se stalo britské spisovatelky M.J. Hylandové navazuje například na Camusova Cizince nebo na jiná více či méně slavná umělecká díla, jež se potýkají s tématem zločinu a viny. Inteligentní, slušný, ale citově frustrovaný a labilní muž marně utíká před minulostí, rodinou a sebou samým. Vyniká manuální zručností, ale i lhostejností k okolí. Zmítán dvojznačností pocitů a negativním sebeobrazem uzavřeným hluboko v podvědomí spáchá v afektu vraždu. Bez jasného důvodu. Zmocní se ho strach. Svůj čin oznámí, ale zároveň utíká. Je dopaden. Následuje zdlouhavý a zničující soudní proces, v němž hrdina nenachází žádný smysl. A pak trest doživotí.

Nový život, o kterém Patrick Oxtoby tolik snil, přichází v jiné podobě. Přes utrpení ve vězení paradoxně nachází, po čem vždy tajně toužil: otcovskou ochranu před nesrozumitelným světem, možnost nelhat sobě ani ostatním a silnou motivaci žít. Snad proto prohlašuje: „Chvílemi jsem tu šťastnější, než jsem byl venku. Nikdo mě nenutí se překonávat a život se smrskl do rozměrů, které mi víc vyhovují.“ Tato myšlenka sice není v literatuře novum. Jedinečnost zde ale nehraje primární roli. Autorka přináší spíše další zajímavé ztvárnění morálních otázek typu: Kdo je vinen? Rodina, nebo společnost? Jedinec bez ohledu na okolnost? Snad trochu od každého. Trest je jistě nutný. Ale kde je příčina viny?

Vyprávění v první osobě a ve strohém, až deníkově detailním stylu nám hrdinu přiblíží natolik, že s ním nelze nesympatizovat. Nápadně často nacházíme zmínky o jeho fyzickém stavu; od nevysvětlitelných bolestí krku a rukou, po neustálé slabosti a nespavost v průběhu soudního procesu. Autorka tak záměrně zaměňuje jeho fyzický stav za psychický, protože takový se hrdinovi bezprostředně jeví, aniž by rozuměl. Jeho psychická stránka je ale naopak obestřena tajemstvím. Cosi se odehrává v hlubinách jeho duše, tam je ona příčina, která nám i Patrickovi zůstává skryta. Společně s tím tak pociťujeme naprosté odcizení, neporozumění situaci, ve které je hrdina aktérem.

Autorka představuje smutný obraz života, který plyne sám od sebe a zcela jinak, než by člověk chtěl, jako by byl předem naprogramován a nešlo z něj vykročit. Název knihy se tak dá chápat jako otázka, ale i jako odpověď, jíž je příběh sám. Přestože se text svou syrovostí a stylovým minimalismem pohybuje na hraně banality, M.J. Hylandové se podařilo sugestivním způsobem vykreslit mnoho úrovní lidské psychiky, aniž by využívala jejich popisu. V tom tkví originalita jejího románu.

Když chcípne pes

Týden.cz, 5. července 2011, autor: Vojtěch Varyš

Právě vyšla pozoruhodná kniha britské autorky M. J. Hylandové Co se stalo. Portrét "obyčejného mladíka", v němž se "pocit marnosti brzy zvrhne v něco hrošího, než je jen popíjení o samotě, nevinné lži a občasné záchvaty vzteku", patří k výrazným čtenářským zážitkům.

Název ne zcela povedeného televizního filmu Vladimíra Drhy jsme si pro pojmenování naší recenze vypůjčili pro vcelku náhodnou asociaci: kniha M. J. Hylandové Co se stalo před nás staví Patricka Oxtobyho, mladíka bez cíle, bez energie a vlastně bez života – který přesto není protivný, ale v mnohém sympatický.

Patrickovi je něco přes dvacet, před časem ho vyhodili z univerzity, tak se stal automechanikem. Práce mu jde od ruky a za jiných okolností by v ní byl snad i spokojen. Nemá kamarády, protože vůči lidem má jakousi obtížně překročitelnou, byť neviditelnou bariéru. Takže od sebe každého odhání. Když ho opustí snoubenka, uteče od otravné rodiny na druhý konec země, kde doufá začít nový život. To se mu nepovede, protože shodou náhod zabije člověka a je nakonec odsouzen na doživotí za vraždu. Většina knihy pak popisuje právě jeho pobyt ve vězení – vyšetřovací vazbu, úmorný soud, řadu postaviček, s nimiž se ve vězení setkává, běžné nepříjemnosti i dusivý pocit bezvýchodnosti. Patrick a s ním i čtenář si postupně uvědomuje, že vězení jen jasněji načrtlo kontury života, který pro něj byl stejně nudný, otravný a zbytečný i venku.

Hylandová dociluje sugestivního účinku na čtenáře velmi strohým jazykem, lakonickými dialogy a omezenou slovní zásobou hlavního hrdiny, který je i vypravěčem knihy. To se znamenitě podařilo vystihnout i českému překladateli románu Pavlu Bakičovi. Co se stalo otevírá jednu z věčných otázek literatury, ale i lidského života: Jak je možné, že se v jednom jediném okamžiku může všechno zvrtnout, jednou udělá člověk chybu nebo se špatně rozhodne a pár vteřin mu změní život - vyvolá následky, s nimž se lze potýkat až do smrti?

Druhým, a zrovna tak podstatným tématem, se kterým Hylandová pracuje a jež až mučivě drsně popisuje, je nuda. Pocit marného života, který je nejen nesmyslný, ale především nudný, samozřejmě rovněž není novinka. Zdá se, že v současné evropské literatuře nabývá znovu na významu. Před nedávnem vyšla česky kniha francouzského debutanta Sachi Sperlinga Bludy z nudy, která rovněž líčí mladíka, co se otravuje – jde na to však opačnou cestou než Patrick, tedy bonvivánstvím, drogami, sexem: což ale neznamená, že by pociťoval menší prázdnotu.

Co se stalo je mistrně napsaný román o základních životních pocitech, s hrdinou tak obyčejným, aby se v něm viděl každý, a s příběhem, který se může – při troše neopatrnosti – každému z nás skutečně stát.

M. J. Hylandová (1968) pochází z Londýna, studovala literaturu a práva v Austrálii a Co se stalo (v originále This is how) je její třetí kniha - a první česky vydaná.

Dotaz k produktu Co se stalo

Pole označená * jsou povinná.

Jméno:
Telefon:
E-mail:povinné *
Číslo "10" slovy:povinné *
Váš dotaz:povinné *
 
  Informace o ochraně osobních údajů
 

Dále doporučujeme

Život a názory Mafa, psa, a jeho přítelkyně Marilyn Monroe

Život a názory Mafa, psa, a jeho přítelkyně Marilyn Monroe

Život a názory Mafa, psa, a jeho přítelkyně Marilyn Monroe je pikareskní román, jehož rozšafným vypravěčem je maltézský psík Maf, věrný druh Marilyn Monroe. Spolu s Mafem…

Skleněný pokoj (2018)

Skleněný pokoj (2018)

Román inspirovaný skutečným osudem brněnské vily Tugendhat

Odpuštění

Odpuštění

Děj románu se odehrává v marocké poušti. Vypráví tragický příběh o smrtelné dopravní nehodě a jejím dopadu na životní osudy marockých muslimů a britských a amerických…

Třetí světlo

Třetí světlo

Horké léto na irském venkově počátkem osmdesátých let. Otec odveze děvčátko k neznámé manželské dvojici na přímořskou farmu a odjede, aniž by jí řekl, kdy se pro ni vrátí…

Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies. Zobrazit detaily